Стадион “Дружба” може да се ползва по предназначение като се спазват определени ограничения

         Пресслужба

         Община град Добрич        

 

         Стадион “Дружба” може да се ползва по предназначение като се спазват определени ограничения. Това е решението на Общинската комисия, ангажирана с проверка на състоянието на стадион “Дружба” след предписание на РИОКОЗ. След направения ремонт могат да се ползват секторите А (трибуна), Б(отбора гост) и В(срещу трибуната). Експлоатацията на стадиона е възможна при ограничен достъп до трибуните, прилежащи на сектор Г и сектор А(с изключение на VIP–сектора и трибуната). Остават запечатани физкултурния салон, коментаторската кабина и пресцентъра до тяхното ремонтиране. При подходящи условия трябва да се подмени покривната хидроизолация на масивната козирка и цялата приемна сграда. За предотвратяване на по – нататъшното рушене на сградата Комисията е преценила, че трябва да се предприемат мерки за конструктивното укрепване на сградата. В изпълнението на предписаните мерки от РИОКОЗ е направен ремонт на трибуните при секторите: VIP (запад), сектор Б( отбора гост)и сектор В (изток срещу трибуната). Укрепен е входа при сектор А. Отворен е входа за зрители при сектор В (изток), ремонтирани са пейките, трибуните за зрители са ограничени с предпазни огради. Премахната е кулата при вход Г (север),  с което е осигурен достъпа на автомобилите на “Бърза помощ” и ПАБ. Възстановен е и санитарният възел за зрителите при вход В. Заключението на шестчленната комисия с представители на РДНСК, РИОКОЗ, РЗПАБ, Първо РПУ и Община град Добрич e взето след изготвен констативен протокол от РДНСК–Добрич, становище от РИКОЗ, доклад на Първо РПУ и писмо на РЗПАБ.      

Нагоре