Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център, снимка 1

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса, чиито отговори ще бъдат ценен ориентир при провеждане на бъдещ конкурс за проектиране на нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства. Анкетата включва пешеходните зони по бул. "25-ти септември", улиците "България" и "Независимост" и  площадите „Свобода“ и „Демокрация“. Срокът за участие в анкетата е до 31 март включително.

За да проучим и се съобразим с Вашето мнение е важно да отговорите на следните въпроси:








2. Вашата оценка за състоянието на пешеходната зона по бул. 25-ти септември (от бул. 3 март до бул. Добруджа)?



















3. Вашата оценка за състоянието на пл. Свобода пл. Демокрация ул. Независимост и ул. България?



















































Благодарим Ви за вниманието и отговорността!

Нагоре