Покана за информационно събитие „Европейски средства за образованието 2020“.

Покана за информационно събитие „Европейски средства за образованието 2020“. , снимка 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящи национални покани по програма Еразъм+, Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) в партньорство с Община град Добрич Ви кани да участвате в информационно събитие „Европейски средства за образованието 2020“. Ще бъдат представени възможностите за кандидатстване в сектор „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“ по Ключова дейност 1, и 2 на Програма „Еразъм+“. Екипът на областен информационен център – Добрич ще представи други възможности за финансиране с европейски средства за 2020 г. за образователни организации.

Като лектори на събитието потвърдиха участие Ралица Янкова и Юри Константинов, експерти от Центъра за развитие на човешките ресурси, София – Национална агенция за България по администриране на Програма „Еразъм+” за периода 2014-2020. Ще се представят практическите насоки за попълване на формуляра и документите към него, финансови аспекти на кандидатстването и добри практики. Поканени са да присъстват представители на училища, детски градини, висши училища, други образователни организации, медии и др.

Събитието ще се състои на 16 януари 2020 г., от 10:00 часа, в Голямата заседателна зала в сградата на Община град Добрич, ет.2.

На срещата ще бъдат представени и добри практики и проекти в област Добрич:

  • Проект „Преподаване на предприемачество за нови фермери” - КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Професионално образование и обучение“;
  • Проект „Бизнес и професионални умения за млади български икономисти" - КД1 - Образователна мобилност на граждани, сектор Професионално образование, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение.

 

Моля за потвърждение на следния линк: https://forms.gle/zdRgNCCpHHsESHN8A  до 14 януари 2020 г.

За допълнителна информация: Тел.: 058 602 758, e-mail: oic_dobrich@abv.bg

 

Приложение: Предварителна програма на събитието

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Нагоре