УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

във връзка с изборите

за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ИЗБИРАТЕЛИ,

 

Отново Ви уведомяваме, че във връзка със заповед № 288 от 06 март 2019 год. на кмета на Община град Добрич е извършена следната корекция на адреси и секции за гласуване:

 

Адрес

В секция №

Място за гласуване

1

ул. „Сан Стефано“ 32 – 42В

7

ДГ № 10 „Слънчице“ - ул. ”Даскал Д. Попов” 1

2

ул. „Даскал Димитър Попов“

4-24, 1-15а

8

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

3

ул. „Захари Стоянов“ № 8

10

СУ “П. Р. Славейков” – ул. ”Ангел Кънчев” 2

4

ул. „Вида Димитрова“ – цялата улица

32

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

5

ул. „Индже войвода“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

6

ул. „Кочо Честименски“ цялата улица

35

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

7

ул. „Страхил войвода“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

8

ул. „Клокотница“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

 

 

 

 

 

9

ул. „Поп Богомил“ цялата улица

36

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” – ул. ”Велико Търново” 2

10

бул. „25-ти септември“ 76

37

ОУ “Никола Й. Вапцаров” – ул. ”Отец Паисий” 37

11

бул. „25-ти септември“ 51

101

Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов” (северен вход) – бул. „25 септември” 98

12

ул. „Детелина“ 2-16; 1-17А

113

ОУ “Панайот Волов” – ул. ”Христо Ботев” 48

13

Ж.К. „Балик“ 64 и 65

111

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

14

Ж.К. „Балик“ 60

117

ДГ № 20 „Радост“ – ул. ”Христо Ботев” 54

15

Ж.К. „Балик“ 44

119

СУ “Любен Каравелов” – ж.к. “Балик” до бл. 24

 

Промените бяха в сила на изборите за членове на Европейския парламент през м. май 2019 г. и продължават да са валидни и при следващи избори, включително за изборите за общински съветници и за кмет на 27 октомври 2019 г.

 

Нагоре