Продължават ремонтните дейности по бул. „Добруджа“ и улица „Никола Петков“

Продължават ремонтните дейности по бул. „Добруджа“ и улица „Никола Петков“  , снимка 1

Дейностите са по проект ROBG – 439 „Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия – Добрич“, финансиран от програма Interreg V-A Румъния-България“. Община град Добрич ще рехабилитира пътна инфраструктура с обща дължина 7632 м. С финансирането се извършва цялостен ремонт на булевард „Добруджа“, в участъка водещ към кв. Рилци и улица „Никола Петков“. Ремонтите включват подмяна на бордюри и осветителни тела с енергоефективни, ремонтиране на тротоарните настилки с унипаваж и полагане на два пласта асфалт. В момента се  ремонтира и мостовото съоръжение над ЖП линията, обособяване на зони за пешеходци и изграждане на велоалея.

Нагоре