Община Добрич осигурява 170 000 лева за безплатни и намалени карти за градския транспорт за хора с увреждания и пенсионери над 70 години

Община Добрич осигурява 170 000 лева за безплатни и намалени карти за градския транспорт за хора с увреждания и пенсионери над 70 години, снимка 1

Средствата за безплатни карти за градски транспорт на хора с увреждания и намалени за пенсионери над 70 години са увеличени с 20 000 лева в сравнение с актуализирания бюджет за миналата година. Общият бюджет за тази дейност за 2019 година  е в размер на 170 000 лева.

Съгласно приети от Общински съвет град Добрич критерии, отчитайки членската маса на всички сдружения на хора с увреждания, Община Добрич определи броят на карти, които ще бъдат предоставени за всяка организация за 2019 година. Всяко сдружение има право по вътрешни критерии да разпредели полагащите му се карти между своите членове. За тази година са разпределени общо 173 безплатни годишни карти на хора с увреждания.

С това перо се предоставя и възможност на пенсионерите над 70 години, да ползват всички линии на желан от тях транспортен оператор, като за целта си закупят месечна абонаментна карта на стойност от 10,00 лева, а Община Добрич дофинансира транспортната услугата. През 2018 г. са издадени общо 9 044 месечни карти.          

 

Нагоре