Постоянната комисия „Бюджет, финанси и данъчна политика“ ще заседава извънредно на 24.01.2019 г.

Във връзка със свиканата извънредна сесия на Общински съвет на 25.01.2019 г., постоянната комисия „Бюджет, финанси и данъчна политика“ ще заседава извънредно на 24.01.2019 г. (четвъртък) от 15.00 часа в кабинета на г-жа Елка Димова. Заседанията на комисиите са открити за гражданите.

 

Нагоре