Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават от 22 до 25 януари. Заседанията са открити за гражданите

Месец ЯНУАРИ 2019 година

 

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

25.01.2019 г.

(петък)

14.30 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

2.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство”

24.01.2019 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет  арх. Боян Коларов

зам.-кмет

3.

ПК „Промишлено- стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

23.01.2019 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет  Росица Йорданова

зам.-кмет

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

25.01.2019 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

5.

ПК „Наука, образование”

 

22.01.2019 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм” 

 

23.01.2019 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

22.01.2019 г.

(вторник)

15.15 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

8.

ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”

22.01.2019 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет арх. Боян Коларов

зам.-кмет

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”  

25.01.2019 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет Елка Димова

зам.-кмет

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинска собственост,

приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол ”                               

23.01.2019 г.

(сряда)

15.30 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

22.01.2019 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, и европейски програми и проекти”  

25.01.2019 г.

(петък)

12.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“

25.01.2019 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

 

Нагоре