Материали на Община Добрич за публично обсъждане на проекто-бюджет'2019

Община Добрич публикува материалите на Община Добрич за публичното обсъждане на проекто-бюджет'2019 г.

С тях можете да се запознаете тук.

Обсъждането ще се проведе днес от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.  

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2019 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258 в срок до 16 януари 2019 г. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

Нагоре