Ул. "6-ти септември" е официално открита

Ул. "6-ти септември" е официално открита, снимка 1

Община Добрич приключва изпълнението на проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.011-0002-C02

Средствата, които се вложиха са в размер на 1 441 318.08 лева - 100% безвъзмездна финансова помощ и се осигуряват по Оперативна Програма „Региони в растеж“. Проектът е с наименование „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“ и е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич. 

Обект на интервенция е улица „6-ти септември“, която се намира в индустриалната зона на Добрич и осигурява важни транспортни връзки за бизнеса от града и страната.

Участъкът, обект на ремонтните дейности започва от ул. „Поп Богомил“ и свършва до „Добруджански хляб“ АД. Общата дължина на улицата е 1145.19 м.

В резултат на дейността са реконструирани и рехабилитирани два участъка от улица "6-ти септември" и отклонение с обща площ: платно- 8540 м2 и тротоари-3702м2.

Монтирани са пътни знаци и е положена маркировка.

Изградена е нова оптична мрежа - телекомуникационна свързаност. Подменено е уличното осветление с енергоефективно.

Днес се проведе заключителна пресконференция по проекта, в която взеха участие кметът на Община град Добрич г-н Йордан Йорданов, заместник областния управител  г-н Живко Желязков, представители на фирмите – изпълнители, представители на местния бизнес в района на улицата, екипа на проекта и медии.

Веднага след това бе направена официална церемония за откриване на рехабилитирания обект - ул. „6-ти септември“.

Обновената улица осигурява възможности за развитие на специфичния местен икономически потенциал и обединяването на територията на общината чрез по-добра достъпност и мобилност, по-лесен достъп до намиращите се в района икономически обекти, като улеснява тяхната логистика и дава възможност на по-голям брой потенциални клиенти и доставчици да достигат до тях.

Нагоре