Община Добрич кандидатства пред Европейската комисия в конкурс за безплатен публичен интернет

Община Добрич кандидатства пред Европейската комисия в конкурс за безплатен публичен интернет , снимка 1

Община Добрич кандидатства пред Европейската комисия в конкурс за осигуряване на безплатен публичен интернет WiFi4EU, който бе обявен на 7 ноември.  Необходимият пакет документи е подаден още на 26 април тази година. Проектът на Община Добрич е за 15 хил. евро за осигуряване на безплатна, високоскоростна WiFi връзка в ключови центрове на местния обществен живот, включително на открито, които са достъпни за широката общественост за жителите и гостите на Добрич. Високоскоростният интернет ще осигурява лесен, бърз и безплатен достъп до здравни, образователни, финансови и административни услуги.

По данни на ЕК подборът ще бъде направен до края на месец ноември 2018г. по реда на подаване на кандидатурите, а също и съгласно критериите за гарантиране на географски баланс, както е посочено в работната програма в областта на далекосъобщенията на Механизма за свързване на Европа.

Нагоре