Още двама лекари ще получат подкрепа от Общински фонд „Здраве“

Още двама лекари ще получат подкрепа от Общински фонд „Здраве“ , снимка 1

Четирима са младите специалисти, одобрени за подпомагане от фонда

Днес, 17.07.2018 г., на свое заседание Управителният съвет на Общински фонд „Здраве“ одобри поредните две кандидатури за подпомагане от фонда. Желанието на двамата млади специалисти е да им бъдат отпуснати средства съответно за възстановяване на месечни такси в общинска детска ясла и детска градина, за възстановяване на такси за участие в основни курсове за придобиване на специалност и на средства за пътно-транспортни разходи.

Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане.  Припомняме Ви, че заявленията за кандидатстване вече могат да бъдат подавани и по електронен път, на имейл адрес: dobs@dobrich.bg.

 

 

Нагоре