Община град Добрич започва процедура за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми

Община град Добрич започва процедура за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми , снимка 1

Община град Добрич информира всички заинтересовани лица, че започва кандидатстването за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Общината.

Срокът за подаване на заявителни документи  е от 16.07.2018 г. до  17.08.2018 г.

Документи могат да се подават в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич

Необходимите документи за кандидатстване и Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич може да намерите в линковете.

Правилник

Документи

При подаване на заявлението имайте предвид, че може да не прилагате следните документи:

  1. удостоверение за настоящ адрес, в случай, че лицето няма постоянен адрес на територията на Община град Добрич;
  2.  удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич;
  3. копие на акта за сключен граждански брак;
  4. свидетелство за съдимост.

Същите ще бъдат проверени по служебен път.

Телефон за контакти:

Димитрина Русева – Дирекция „Хуманитарни дейности” 

058/ 60 20 17

Нагоре