Община Добрич започва прием на заявления - декларации за установяване на жилищни нужди за 2019г.

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че заявления-декларации за установяване на жилищни нужди и включване в окончателен списък за настаняване в общински жилища под наем съгласно чл.7 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич ще се приемат в периода от 01.07.2018г. до 30.09.2018г.

Формуляр за подаване на заявление може да се получи на Шесто работно място в Центъра за услуги и информация на Общината или да се изтегли оттук. Заявлението се подава  в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

 

 

Нагоре