Община Добрич е включена в Интегрирана мултимедийна платформа за активна култура и туризъм „Impact-tour”

Община Добрич е включена в Интегрирана мултимедийна платформа за активна култура и туризъм „Impact-tour” , снимка 1

Платформата има за цел да популяризира трансграничния регион Румъния-България като туристическиа дестинация чрез иновативни ИТ решения, насочени към преодоляване на сезонния характер на туризма в цялата трансгранична зона и за по-устойчиво и рационално използване на културните, природните и историческите ресурси.

Проектът обхваща областите от Програмата INTERREG V-A Румъния – България, а именно Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца (Румъния) и Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич (България).

В рамките на проекта е разработена интерактивна онлайн GIS платформа в услуга на туристическите обекти и услуги от региона. Тя визуализира обектите чрез видеа и снимки, позволява маршрутизиране на туристически пътувания и извършаване на резервации за настаняване в близост до обектите. Платформата има своя мобилна версия за Андроид и iPhone. 

Проект „Интегрирана Мултимедийна Платформа за Активни Култура и Туризъм – ИМПАКТ” се осъществява по Приоритетна Ос 2 – „Зелен регион“, Специфична цел 2.1. – „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ на Програма INTERREG V-A Румъния – България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от Румъния и България.

Обектите, включени в платформата от територията на Р. България можете да видите на адрес:  

http://www.impact-tour.eu/obekti/obekti-v-bulgaria/?lang=bg 

Галерията със снимки и видео ще се използват при рекламирането на туризма в област Добрич и община Добрич.

Нагоре