Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община град Добрич за 2017 г.

Покана за публично обсъждане на отчета на бюджета на Община град Добрич за 2017 г. , снимка 1

 

ПОКАНА

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, председателят на Общински съвет град Добрич  кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ  НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА  ГРАД  ДОБРИЧ  ЗА  2017 г. 

Уважаеми съграждани,

Обсъждането ще се проведе на 22 юни 2018 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.

Очакваме вашите мнения, препоръки и предложения по годишния отчет на бюджета за 2017 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg  и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на Общината за разглеждане от Общински съвет.

           

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Иво Пенчев

Председател на Общински съвет  град Добрич

 

 

 

Нагоре