Община град Добрич обявява обществено обсъждане на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО на град Добрич) за ПИ 72624.87.6 (нови ПИ 72624.87.84 и 72624.87.81)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община град Добрич

 

 На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на „Частично изменение на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО на град Добрич) за ПИ 72624.87.6 (нови ПИ 72624.87.84 и 72624.87.81) ”.

Срещата ще се проведе на 04.05.2018г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на Община град Добрич.

Писмени мнения и становища могат да се подават в отдел „Деловодство”, Център за услуги и информация на Община град Добрич,  адрес: гр. Добрия, ул. “България” №12.

Проектът е изложен за разглеждане от интересуващите се от  8.00  часа  до  17.00 часа  в Център за услуги и информация на Община град Добрич и е публикуван в сайта на Община град Добрич.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя арх. Боряна Станчева, тел. 058/601-442 и арх.Петър Николов, тел. 058/600-055.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ   /п/

Кмет на Община град Добрич

ЧИ ОУПО -ПИ 72 624.87.81

ПУП ПЗ - ПИ 72624.87.81

ЧИ ОУПО -ПИ 72624.87.84

ПУП ПЗ - ПИ 72624.87.84    

 

 

 

Нагоре