Две детски градини и едно училище от Добрич с иновативни проекти за чиста околна среда

Две детски градини и едно училище от Добрич с иновативни проекти за чиста околна среда , снимка 1

СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ №23 „Звездица“ и ДГ №10 „Слънчице“ получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за реализация на проекти с екологична насоченост. Проектите са номинирани в Националния конкурс на Предприятието „За чиста околна среда“ за 2018 г. СУ „Климент Охридски“ ще реализира проект „Обичам природата и аз участвам“. Той получава финансиране на стойност 5000 лева и предвижда изграждане на кът на открито, където учениците ще могат да провеждат част от учебните занятия и да спортуват. Неговата цел е да възпитава децата в любов към природата и родния край. Проектът на ДГ № 23 “Звездица“ ”Играем, трудим се и учим – природата да съхраним“ включва благоустрояване двора на детската градина в сградата на ул. “Богдан“ № 2. Дейностите ще се осъществят в периода май – октомври 2018 и включват закупуване и монтиране на 3 пързалки, 3 кошчета за разделно събиране на отпадъци, 3 сенника покривало за пясъчник, 10 овощни дървета и 10 броя плодни храсти. Общата стойност на проекта е 5 000,00 лв. Първите дейности са заложени през месец май с участието на родителите и персонала за почистване и подготовка на терена и площадките. Закупуването и монтирането на уредите е в периода юни – септември, а окончателното оформяне – почистване и засаждане на плодни дървета и храсти е предвидено за септември – октомври 2018 г. Проектът на ДГ №10 „Слънчице се казва „В страната екология с интерактивна технология“. Той е насочен към въвеждането на съвременните интерактивни методи за обучение и екологично възпитание на децата от предучилищна  възраст.  157 деца от 3-6-годишна възраст от ДГ №10 „Слънчице”, разпределени в шест групи ще получат знания и умения за използване на интерактивни технологии в процеса на игри и обучение, като страна от тяхната подготовка за училище, ще се променят нагласите и поведението им за намаляване на отпадъците и опазване на природния свят. Сред дейностите са конкурс за изработване на Eко-герой на проекта от природни материали. Малките еколози ще посетят местността “Дъбовете“ за наблюдение на растителни и животински видове, и събиране на природни материали за изработване на играчки и хербарии. Те ще се превърнат в изследователи и ще съберат и препарират  насекоми и ще хербаризират растения. Препарираните и хербаризирани животински и растителни екземпляри ще се заснемат  и ще се подредят в електронен албум, който ще бъде публикуван в интернет пространството. Предвидено е и засаждане на растения за оформяне на лабиринт в двора на детската градина, за игри по ориентиране на открито. Проектът на ДГ №10 „Слънчице“ е на стойност 4864.00 лв.

Нагоре