4 проекта получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

4 проекта получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда , снимка 1

Община Добрич, СУ „Св. Климент Охридски“, ДГ №23 „Звездица“ и ДГ №10 „Слънчице“ получават финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектите са с екологична насоченост и се финансират в рамките на Националната кампания на ПУДООС „Чиста околна среда“ за 2018 г. Средствата за конкурса са в размер до 3 500 000 лв. и се отпускат за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2018 г.” Проектът на Община Добрич е на тема „Създаване на зона за отдих „Извора“.  Неговата главна цел е реновиране и доизграждане на съществуващо парково пространство, разположено на границата на два квартала с комплексно застрояване – ЖК „Дружба“ и ЖК „Югоизток“, 3 училища и църква. Зоната за отдих „Изворът“ ще бъде създадена около съществуваща чешма с естествена изворна вода, мястото се използва и от гражданите, посещаващи храм „Свети Климент Охридски“, учениците от съседните училища и жителите на граничещите с територията квартали. По иновативния проект на Община Добрич ще бъде подобрен достъпа до „Извора“, ще се обособят площадки за отдих с места за сядане, ще се почисти заболялата растителност, отпадъците и ще се засади нова декоративна растителност.  Сред основните задачи, които си поставя Общината е и създаване на паркови алеи, оформяне на два къта за отдих с пейки, засаждане на декоративни храсти и дървета, поставяне на кошчета за отпадъци и др. Проектът цели и промяна на отношението на гражданите в посока „от отпадък към ресурс“ чрез разделно събиране и оползотворяване  на зелените отпадъци на място при изграждане на настилките и пейките по маршрута. Финансиране, което Община Добрич ще получи от ПУДООС е 9118, 20 лв.  

 

Нагоре