Резултати от анкета „Доволни ли сте от детските заведения в Добрич?“

Община град Добрич проведе анкета за удовлетвореността на родителите от предоставените услуги в детските заведения на град Добрич. Почти 70% от 218 участници в анкетата са доволни от условията и услугите в детските ясли и градини.  Минимален е процента на недоволните от отношението на обслужващия персонал към децата. 68,9% смятат, че в детските градини и ясли се спазват правилата за достъп в съответствие с хигиенно-здравните изисквания. Желание за видеонаблюдение споделиха около 60% от попълнилите анкетата.

Община град Добрич благодари на участниците!

Нагоре