Община Добрич е на престижното седмо място в Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до информация

Община Добрич е на престижното седмо място в Рейтинг на активната прозрачност на Програма Достъп до информация , снимка 1

За поредна година Добрич е в челната десетка в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп до информация. Резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинг на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините бяха представени от Програмата на 18 април в пресклуба на БТА в София. Одитът е проведен в 567 български администрации, сред които и 265-те български общини, за да се проследи нивото на прозрачност и предоставяния достъп до информация. Община Добрич е оценена на седмо място сред общините за 2018 г. и отново на седмо място сред всички 567 институции в сравнителен рейтинг, обхващащ периода от последните три години. Оценяваните индикатори са тематично обособени - по множество подкритерии са детайлно оценявани степента на изпълнение на задълженията на институциите по Закона за достъп до обществена информация, съдържанието на секция „Достъп до информация“ в сайтовете, бюджетната и финансова прозрачност и интегритет, както и пригодността на сайтовете за ползване от хора със зрителни увреждания. През годините Община Добрич винаги е заемала челни позиции за своите действия, които гарантират прозрачност и открито управление на местната власт. Независимото проучване на Програма Достъп до информация утвърждава успешни практики, свързани с предоставянето на информация и прозрачност на публичните процеси.  

http://www.aip-bg.org/surveys/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3/200886/  

Нагоре