Община Добрич ще извърши ремонт на тротоари по четири основни улици

Община Добрич  ще възложи ремонти на тротоари по улиците „Независимост“, „Славянска“, “Цар Петър“ и „Дунав“. Дейностите са част от Рамково споразумение № ДОП-5/03.01.2018 г. с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“. Във връзка със сключеното споразумение и покана за представяне на оферти във вътрешно конкурентен избор са подписани договори: - с „ХИДРОСТРОЙ“ АД за „Ремонт на тротоар по ул. ”Независимост” – от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”Любен Каравелов”, включително ул. ”Хан Аспарух” в същия участък“ - на стойност 105 000 лева с ДДС и „Ремонт на тротоар по ул. ”Славянска” – от ул. ”Максим Горки” до бул. ”25-ти септември” - на стойност 60 000 лева с ДДС; - с „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за „Ремонт на тротоар по ул. ”Цар Петър” – от ул. ”Васил Левски” до бул. ”Добруджа” - на стойност 125 000 лева с ДДС и „Ремонт на тротоар по ул. ”Дунав” – от магазин ”Кауфланд” до ул. ”Александър Стамболийски” - на стойност 35 000 лева с ДДС. Средствата са осигурени от бюджета на Община град Добрич за 2018 г. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 3 месеца.

Нагоре