Община Добрич ще изгради Паркинга в Кооперативния пазар и нови алеи в Гробищния парк

Община Добрич ще изгради Паркинга в Кооперативния пазар и нови алеи в Гробищния парк, снимка 1

Предстои Община град Добрич да изгради Паркинг в Кооперативния пазар, който се намира в централна градска част между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад „Македония“. Ще започнат и дейности по изграждане на нови алеи в разширената част на Гробищния парк. Дейностите са част от Рамково споразумение № ДОП-5/03.01.2018 г. с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич“.

Във връзка със сключеното Рамково споразумение и покана за представяне на оферти във вътрешно конкурентен избор са подписани договори между Община град Добрич и „Пътно строителство“ АД град Добрич за „Изграждане на паркинг „Кооперативен пазар” - на стойност 130 000 лева с ДДС и „Разширение на гробищен парк – изграждане на алеи“ - на стойност 200 000 лева с ДДС. Средствата са осигурени от бюджета на Община град Добрич за 2018 г. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности е 3 месеца.

Снимката е на терена, на който предстои да се изгради Паркинг.

 

Нагоре