Първият саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич вече е факт

Първият саниран блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Добрич вече е факт , снимка 1

Жилищната сграда се намира квартал Дружба и е с номер 36. Днес тя бе открита от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който отбеляза напредъка на Общината по програмата. Архиерейският наместник отец Иван Дойчев отслужи водосвет за здраве на живеещите в блока. В момента се изпълняват дейности по енергийната ефективност на 12 многофамилни жилищни сгради, които ще подобрят тяхното състояние. Една от тези сгради е блок 36 в квартал „Дружба“. Той е на 8 етажа с общо 40 апартаменти в двата входа c подобрени енергийни xapaĸтepиcтиĸи. След изпълнението на пакета от енергийно ефективни мерки са постигнати следните резултати - енергийни спестявания от около 450 MWh/годишно, с екологичен еквивалент 26 тона/годишно спестени емисии СО2 и не на последно място повишен комфорт на обитаване на сградата. B резултат на ремонтните дейности сградата вече e c клас на енергопотребление "С". Община Добрич работи и по Оперативна Програма „Региони в растеж“, по която ще се подобрят енергийните характеристики на още 9 сгради. С тях общият брой на жилищните сгради, които ще бъдат санирани в Добрич е 50.

Нагоре