Постоянните комисии към Общинския съвет ще заседават от 17 до 20 април. Заседанията са открити за гражданите.

 

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

20.04.2018 г.

(петък)

14.30 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика и строителство”

19.04.2018 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет 

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

18.04.2018 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет 

Росица Йорданова

зам. - кмет

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

20.04.2018 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет

 д-р Емилия Баева

зам. - кмет

5.

ПК „Наука, образование”

 

17.04.2018 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет

д-р Емилия Баева

зам. - кмет

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

18.04.2018 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

17.04.2018 г.

(вторник)

15.30 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

8.

ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”

17.04.2018 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет

арх. Боян Коларов

зам. - кмет

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

20.04.2018 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет

Елка Димова

зам. - кмет

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол”                               

18.04.2018 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

17.04.2018 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

19.04.2018 г.

(четвъртък)

10.30 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж стая 311

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика”

20.04.2018 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет

Председател на Общински съвет

 

Нагоре