Община Добрич успя да постигне напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Добрич успя да постигне напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради , снимка 1

12 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност са в процес на изпълнение и ще подобрят състоянието на сградите. Община Добрич има подписани общо четиридесет и един договора, които ще бъдат реализирани. На 11 април от 17.30 часа в присъствие на гражданите ще бъде открит първият саниран жилищен блок по Програмата, който се намира в квартал Дружба и е с номер 36.  Жилищната сграда е на 8 етажа с общо 40 апартаменти в двата входа на блoĸa c подобрени енергийни xapaĸтepиcтиĸи. След изпълнението на пакета от енергийно ефективни мерки са постигнати следните резултати - енергийни спестявания от около 450 MWh/годишно,  с  екологичен еквивалент 26 тона/годишно спестени емисии СО2 и не на последно място повишен комфорт на обитаване на сградата. B резултат на ремонтните дейности сградата вече e c клас на енергопотребление "С". Освен по Националната програма Община Добрич ще подобри енергийните характеристики на още 9 сгради по проект, финансиран от  Оперативна програма „Региони в растеж“, по който се работи в момента. С тях общият брой на жилищните сгради, които ще бъдат санирани в Добрич е 50. 

 

 

Нагоре