Община град Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2018 г.

 

Община град Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2018 год.

 

На основание Решение № 31-8/27.02.2018 год.на Общински съвет, Община град Добрич

 

 

О Б Я В Я В А

 

За открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи  в полза на местната общност от бюджета на общината за 2018 година.

 

Проектните предложения на неправителствените организации и граждански сдружения на територията на град Добрич се подават чрез формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата, приета с Решение № 19-9/24.04.2017 год. на Общински съвет.

 

Краен срок за кандидатстване – 10.05.2018 год., 17 часа. Получените след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

 

С Програмата, формуляра за кандидатстване и приложенията можете да се запознаете на следните линкове:

 

Програма

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5 

 

На 24.04.2018 год. от 13.30 часа в Малка заседателна зала (втори етаж), Комисията по Програмата организира Информационен ден за кандидатстващите организации. Всеки кандидат може да зададе въпросите си и да получи необходимата му информация преди подаването на проектните предложения.

Нагоре