XV издание на Общински конкурс за карикатура "Смешното в училище в карикатури"

XV издание на Общински конкурс за карикатура "Смешното в училище в карикатури", снимка 1

РЕГЛАМЕНТ

ХV издание на Общински конкурс за карикатура

“Смешното в училище  в карикатури”

 

Условия за участие:

 

1. В конкурса могат да вземат участие всички деца и млади хора, на възраст 10 - 29 години, навършени към 31.12.2018 г., които ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

Първа възрастова група - от 10 до 12 години

Втора възрастова група  - от 13 до 15 години

Трета възрастова група  - от 16 до 19 години

Четвърта възрастова група - от 20 до 29 години

 

2. Всеки карикатурист може да участва в конкурса най-много с  5 творби. Техниката  на творбата е по избор.

 

3. Всяка творба трябва да съдържа следната контактна информация:

Трите имена

Дата и година на раждане

Училище, клас

Точен адрес, телефон

 

Творбите е желателно да бъдат в размер ( 35/50 см.)

Карикатурите трябва да бъдат предадени най-късно до 20 март 2018 г. в Младежки център - Добрич, пл. ”Стария орех” №1, етаж 2, организатори.

Ще бъдат присъдени предметни награди във всяка възрастова група.

 

Оценяване:

 

Творбите ще бъдат журирани от професионалисти.

Резултатите ще бъдат обявени до 28 март 2018 г. в сайта на Младежки център www.mc-dobrich.org

Най-добрите творби ще бъдат експонирани на 30 март 2018 г., централно фоайе в Младежки център - Добрич.

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да бъдат използвани върху рекламни материали, разпространявани от Младежки център - Добрич. Конкурсните творби остават във фонда на Младежкият център.

 

За  контакт:

Младежки център - Добрич

тел.: 0884 311 428; 058 602 691; 058 602 535;

e-mail: mcdobrich@mc-dobrich.org

Нагоре