Община Добрич организира базар „МАРТЕНИЦИ 2018”

Община Добрич организира базар „МАРТЕНИЦИ 2018”, снимка 1

Община Добрич организира базар „Мартеници 2018“ на площад „Свобода“, по бул. „25 септември - - пешеходна зона, на ул. „Христо Ботев” и на площад „Стария орех”. Той ще започне на 12 февруари и ще продължи до 3 март. Търговската  дейност  по  време  на  базара  се  осъществява  по  схема  за  разполагане, утвърдена от Главния архитект върху места, всяко с площ  1.5 кв. м. За местата в района на пл. „Свобода” и бул. „25-ти септември” – пешеходна зона дейността ще се извършва от еднотипни нестационарни съоръжения за   търговия на открито с унифициран дизайн.  Допустимият стоков асортимент е предлагане на мартеници, картички и знамена. Местата по схемата на базара ще се предоставят чрез теглене на жребий на 05.02.2018 год. от 10.30 часа в Голяма заседателна зала при Община град Добрич на база подадени заявления за участие.

Заповед на кмета

Регламент

Чертеж на съоръжението

 

Нагоре