Община Добрич организира изложение – базар на занаятите и изкуствата, търговска дейност с балони и знамена и атракционни съоръжения по повод Деня на Добрич – 25 септември

Изложение–базар на занаятите и изкуствата, търговска дейност с балони и знамена и атракционни съоръжения организира Общината по повод Деня на Добрич – 25 септември. Дейностите ще се осъществят по схеми на Главния архитект. Изложение-базар на занаятите и изкуствата ще бъде на пл. „Свобода“ (по алеите зад сцената) за периода от 25 до 26.09.2017г. включително. Търговската дейност с балони и знамена по бул. „25-ти септември” – пешеходна зона е организирана върху места, всяко минимум по 2 кв. м., за периода от 25 до 26.09.2017г. включително. Заявления за издаване на разрешения за ползване на място ще се приемат от 18 до 21 септември 2017 г. вкл., на работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич по ред, определен в Наредбата за търговска дейност на територията на Общината. Разрешенията ще се издават на същото работно място в ЦУИ, след заплащане на такса за ползване на мястото – по 1,00 лв./кв. м/ден. Предвидено е и поставяне на атракционни и развлекателни съоръжения, по схема на разполагане, утвърдена от гл. архитект на град Добрич, за периода от 22 до 26.09.2017г. включително. Заявления за издаване на разрешения за ползване на място ще се приемат от 18 до 21 септември 2017г. вкл., на работно място „Икономическо развитие“ в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич. Към заявлението задължително се прилага разрешението за поставяне на съоръженията, издадено от гл. архитект на град Добрич.  Разрешенията за ползване на мястото ще се издават на същото работно място в ЦУИ, след заплащане на такса – по 0,50 лв./кв. м/на ден.

Заповед

Регламент

Декларация стока

Декларация съгласие

Заявление

 

Нагоре