Извънредни заседания на постоянни комисии към ОбС гр. Добрич

Във връзка със свикването на извънредна сесия на Общински съвет гр. Добрич на 14 август 2017 г. извънредно ще заседават и две постоянни комисии. Заседанието на ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство" ще се проведе на 10 август 2017 г. от 14.00 ч. в Общината, ет. 3, каб. 311, а на ПК "Управление на общинската собственост, приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол" на същия ден от 15.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет.

Нагоре