Община Добрич обявява за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2017 г.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

На основание Решение № 18-11/28.03.2017 година на Общински съвет град Добрич, Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА

 

за открита процедурата за кандидатстване по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на общината за 2017 година.

Проектните предложения на неправителствени организации и граждански сдружения на територията на град Добрич се подават чрез формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на Програмата, приета с Решение 19-9/25.04.2017 г. на Общински съвет град Добрич.

Краен срок за кандидатстване – 19.06.2017 г., 17.00 часа. Получените след този срок предложения няма да бъдат разглеждани.

С Програмата, Формуляра за кандидатстване и приложенията можете да се запознаете тук.  

На 31.05.2017 г. от 13.30 часа в Малка заседателна зала (2-ри етаж), Комисията по Програмата организира Информационен ден за кандидатстващите организации. Всеки кандидат ще може да задава въпросите си и да получи необходимата му информация преди подаване на проектните предложения.

 

 

Нагоре