Добрич е домакин на кръгла маса с международно участие

Добрич е домакин на кръгла маса с международно участие , снимка 1

Община Добрич е домакин на кръгла маса за нагласите на обществото за правилното хранене на децата и младежите с увреждания. Форумът е организиран от Фондация „Лумос“  в партньорство с американката фондация SPOON. Събитието бе открито от зам.–кмета „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева. Д-р Баева посочи, че домакинството на Община Добрич е признание за всички специалисти, които осигуряват храненето на децата със специфични потребности и се грижат за тяхното развитие. Зам.–кметът благодари на Фондация „Лумос“ за сътрудничеството и затова, че търсят общините за реализиране на съвместни инициативи, свързани с правилното хранене на децата и тяхното израстване. Д-р Баева изтъкна значението на този форум, който ще обогати познанията на специалистите и ще докаже, че темата за правилния избор при храненето на децата с увреждания има почва у нас.  Кръглата маса продължи с презентация на директора на Лумос за България Бисер Спиров, който представи пред участниците доклада на Фондацията с анализ на храненето на деца с увреждания, които не могат да се хранят самостоятелно и са напълно зависими от чужда помощ. Изводите и препоръките в него са направени на базата на двата проекта в Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания в Добрич и Варна. Акцентът в доклада се поставя върху социалните аспекти на процеса на хранене и важността от правилната позиция на тялото. Докладът констатира факти от практиката на храненето и предоставя насоки за преодоляване на неподходящите подходи при храненето на деца/младежи с увреждания в центровете за настаняване от семеен тип. Форумът продължи с участието на американските специалисти по въпроса на храненето на бебета и деца с увреждания Тами Теске и Морийн Докинга от Фондация „SPOON”. Експертите запознаха участниците с разработените методи за храненето на децата със специфични потребности и как те влияят на растежа. Посещението на американските гости ще продължи и на следващия ден с практически консултации по конкретни казуси на деца и младежи с увреждания, настанени в услуги в Добрич и Варна.         

Нагоре