Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община град Добрич Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, чрез  сключване  договор за финансов лизинг при следните параметри:.

Максимален размер на дълга – 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева, с включен ДДС;

Валута на дълга – лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;

Цел - закупуване на три броя автомобили (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги;

Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства, обща изравнителна субсидия и/или целеви трансфер за капиталови разходи;

Начин на обезпечаване – придобитият актив е собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.

Общественото обсъждане ще се проведе на 28.04.2017 г. от 16,00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на общината. На адрес dobrich@dobrich.bg  до 05.05.2017 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.  

 

 

Нагоре