В седмицата на пролетното почистване от 24 до 30 април да направим още един малък жест към природата

В седмицата на пролетното почистване от 24 до 30 април да направим още един малък жест към природата , снимка 1

Община Добрич в партньорство с Консорциум „РСУО – ДОБРИЧ“- оператор на регионално депо за отпадъци при с. Стожер организират кампания за обучение по проект „ДА ПРЕВЪРНЕМ ОТПАДЪЦИТЕ В СЪКРОВИЩЕ“. Целевата група са децата от предучилищните групи на детските градини.

На 25.04.2017 г. от 10:30 часа в заседателната зала на депото ще се проведе обучение на директорите на детските градини от град Добрич. Ще бъде представен Наръчник на учителя, специално разработен с практични съвети, свързани с процеса на компостиране – разграждане на органичните отпадъци в присъствие на кислород, при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ за наторяване и възстановяване на органичната материя в почвите.

В същия ден ще бъде нагледно показан процеса на преработка на зелените отпадъци, който се изпълнява на специално отредената площадка за компостиране на депото.

В периода 26-28 април в дворовете на всички детски заведения ще бъдат разставени направени компостери от рециклирани материали – стари палети, предоставени от „СТАРТ“ АД. След като бъде избрано най-доброто място за разполагане на компостерите, детските градини ще получат и готов компост за подхранване на цветята и другите техни растения. За следене на правилното протичане на процесите, ще бъдат раздадени специални термометри.

С този малък партньорски проект целим да предложим алтернатива за намаляване количеството на образуваните отпадъци, да допринесем за обогатяване знанията на децата и тяхното екологично възпитание.

 

Нагоре