Добрич е сред първите 10 общини в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация“

Добрич е сред първите 10 общини в Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация“ , снимка 1

Община Добрич е на десето място в тазгодишното изследване Рейтинга на активната прозрачност на Програма „Достъп до информация“. Тя е оценена по различни индикатори, свързани с прозрачно управление на всички 265 общини. Оценката е доказателство за последователните усилия на общинската администрация непрекъснато да подобрява механизмите за достъп до информация, за да могат гражданите да бъдат улеснени и удовлетворени. В сравнителния анализ за прозрачност на Програма „Достъп до информация“ Община Добрич се нарежда на 17-то място със 79,5% сред общо 567 институции. Целта на проучването е да се оцени как органите на изпълнителната власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за активно публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. През последните години Община Добрич винаги е заемала челни позиции за своите действия, които гарантират подобряване на прозрачността и откритото управление на местната власт. Независимото проучване на Програма „Достъп до информация“ утвърждава успешни практики, свързани с предоставянето на информация и прозрачност на публичните процеси.     

Нагоре