Конференция на тема "Участието на младите хора в живота на общините"

Конференция на тема "Участието на младите хора в живота на общините", снимка 1

Днес 23 февруари 2017г. в Младежки център Добрич стартира Конференция на тема "Участието на младите хора в живота на общините". Основен инструмент за работа в тази област е  ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и регионален живот, приета през месец май 2003 г. от Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа. Това е инструмент за насърчаване и подобряване на пълноценното младежко участие на местно и регионално ниво в Европа.

По време на конференцията се разглеждат :

  • Правото на глас като начин за участие на младите хора - представено от г-жа Калина Георгиева, секретар Община град Добрич;
  • Равноправното участие на младите хора в обществените процеси - ролята на младежките организации - представени от младежки организации, ученически и студентски съвети и НПО;
  • Тематичен уоркшоп във връзка с ангажирането на младите хора в планирането на действия заедно с местните власти.

Конференцията ще продължи и на 24 февруари с теми като: Ролята на обществените организации в живота на младите хора, както и въпроси, свързани с първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз 2018г., представени от г-жа Милена Николова, Областен информационен център, град Добрич.. 

Конференция "Участието на младите хора в живота на общините"  се организира по проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре", с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

За повече информация за настоящи и бъдещи дейности, може да намерите на:

сайт на проекта - www.ycd.bg

Facebook - "Младежки център Добрич - Вашето утре"

ел. поща - mcdobrich@abv.bg

 

Нагоре