Община Добрич с апел към гражданите да осигурят достъп до пощенските си кутии за получаване на данъчни съобщения

Община Добрич с апел към гражданите да осигурят достъп до пощенските си кутии за получаване на данъчни съобщения  , снимка 1

Община град Добрич Ви уведомява, че с цел намаляване на разплащанията в брой и облекчаване на  гражданите и бизнеса в дирекция „Местни данъци и такси“  - каса 3, на адрес гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 7, стая 313, е внедрено второ ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в Република България.

Предстои изпращане на съобщения на задължените лица с дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017г. и недобори за предходните години. За осигуряването на защитата на личните Ви данни, следва да осигурите достъп до пощенските си кутии и същите да са в добро състояние, което означава :

1.            пощенската кутия да е в добро състояние и заключена;

2.            на пощенската кутия да е означено името на лицето и / или фамилията на семейството;

3.            на пощенската кутия да е означен номера на апартамента.

            

Доставянето на съобщенията ще се извърши от „Български пощи“ ЕАД, с които с цел защита на личните данни на задължените лица, е постигната следната договореност:

•             На къщи които нямат пощенска кутия на входните врати, съобщения да не се доставят;

•             Входове, в които не е осигурен достъп на пощенски служител, съобщения да не бъдат оставяни

•      Входове,  които имат обща пощенска кутия и/или процеп на входната врата за получаване на кореспонденция, съобщенията да бъдат доставяни в общата пощенска кутия;

•             В пощенски кутии с липсващи вратички съобщения да не бъдат оставяни.

•             Входове, в които нямат пощенски кутии съобщения да не бъдат оставяни.

 

Нагоре