Две предложения за партньорство получи Община Добрич

Две предложения за партньорство получи Община Добрич, снимка 1

През февруари 2017 г. Община град Добрич получи две предложения за побратимяване и създаване на партньорски отношения от руския град Нижни Новгород и полския град Бялисток.  Двете предложения са направени по препоръка на дипломатическите мисии на Република България в съответните страни. 

Според ЗМСМА договор за побратимяване може да бъде сключен след одобрение и решение на Общинския съвет на града. В тази връзка кметът на Добрич Йордан Йорданов ще внесе докладна записка с предложенията на предстоящото заседание на 28 февруари 2017 г.  При условие, че Общински съвет одобри, се преминава към сключване на Договор за побратимяване.

Бялисток е град в североизточна Полша. Населението на града възлиза на 295 981 души (към 2015 г.). В града действат предприятия от хранително-вкусовата, дървообработващата, керамичната промишленост и машиностроенето, сред които Бирена компания «Dojlidy»,  принадлежаща на Kompania Piwowarska SA, която пък се намира под контрола на британската бирена компания  SABMiller, и произвежда един от най-популярните видове бира в Полша – Zubr. В града действат и най-големият в Полша производител на водка - Polmos Białystok, най-голямото в страната предприятие за производство на килими - Agnella и най-големият в Полша производител на пожарникарско оборудване - Supon Białystok.

Нижни Новгород е град в централна Русия (старо наименование Горки), на 400 км от Москва. Населението на града е 1 266 871 души (2016 г.), което го прави пети по брой на населението град в Русия.

Промишленото производство на града е в сферата на автомобилостроенето, корабостроенето и производство на въоръжение. В Горковския автомобилен завод работят 27 хиляди души. Големи предприятия са корабостроителният завод „Красное Сормово“, самолетостроителният завод „Сокол“, Нижеградският машиностроителен завод, заводите за авиационно оборудване „Гидромаш“ и „Темпообменик“, заводът „Красная Етна“, „Термал“, заводът „НИТЕЛ“, заводът за свързочна апаратура „А. С. Попов“, Нижеградският завод „Г. И. Петровски“ и др.

Тежката промишленост на града е представена от Нижеградския металообработващ завод. Строителната промишленост се осигурява от местни компании, които произвеждат строителни материали. Леката и хранително-вкусовата промишлености са представени от чорапено-трикотажни, кожено-обувни, шивашки предприятия, месокомбинати, заводи за колбаси, млекокомбинати, маслодобивни предприятия. Действат и редица предприятия от дървообработващата и полиграфската отрасли.  

Партньорството между градовете дава възможност на гражданите да получат реална представа за живота в другата страна, помага за взаимното разбирателство между народите и културно обогатява. Допринася за задълбочаване на двустранните отношения между държавите и създава предпоставки за икономически растеж, обмяна на опит и инвестиционни предложения и като резултат развитие на сферите на сътрудничество на регионално и местно ниво.

Нагоре