Кметът на Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да се запознае с резултатите от проведеното публично обсъждане на проекта за бюджет'2016

ПОКАНА

 

  Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност  

ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.

            Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2016 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с Вашето активно участие.

На 30 ноември 2015 г. беше проведено публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г. За постъпилите становища и предложения  беше съставен протокол.

Очакваме Ви на 11 януари 2016 г. /понеделник/ от  15.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2. На срещата ще бъдат представени резултатите от проведеното публично обсъждане на бюджета за 2016 година.

Нагоре