Предложения за носители на Годишна награда на Община Добрич в областта на духовната култура по повод 1 ноември - Ден на народните будители и Ден на българските учени

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

за носители на

ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ В ОБЛАСТТА НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА

2013

раздел

 предложен за награда

предложен от

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Колективни награди

 

 • 1. Екип на Вила ди Полета
 • 2. Художествена галерия
 • 3. Регионален исторически музей

 

 

 • 1. Дружество - 24 на СБЖ - гр. Добрич
 • 2. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 3. РИМ

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Индивидуални награди

 

 • 1. Стоян Стоянов
 • 2. Стоян Стоянов
 • 3. Георги Колев
 • 4. Йовка Атанасова
 • 5. Марияна Иванова
 • 1. Арт център „Палитра"
 • 2. О М Ц
 • 3. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 4. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 5. Евелина Ханджиева

ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ

Колективни награди

 

 • 1. ТПЦ „Йордан Йовков"
 • 2. ТПЦ „Йордан Йовков"

 

 

 • 1. Дружество на хореографите гр. Добрич към СБМТД
 • 2. ДКТ „Дора Габе"

ТЕАТРАЛНА ДЕЙНОСТ

Индивидуални награди

 

 • 1. Грациела Бъчварова
 • 1. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ

 

 

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Колективни награди

 

 • 1. Състав „Антица" при РОСГБ с ръководител Мария Паскалева
 • 1. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Индивидуални награди

 

1.Цанимир Байчев

•2.      Петър Гочев

 • 3. Ангел Ангелов
 • 1. Екип на в. „Нова добруджанска трибуна"
 • 2. О М Ц
 • 3. Народно читалище „Й. Йовков-1870 г."

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Колективни награди

 

 

 • 1. Младежки фолклорен танцов ансамбъл при ФСГ „В. Левски"
 • 2. Представителен фолклорен танцов състав „Добротица" при О М Ц
 • 1. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 2. О М Ц

 

 

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Индивидуални награди

 

 

 • 1. Стоян Стоянов
 • 1. Дружество - 24 на СБЖ - гр. Добрич

ИЗОБР. ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА

Колективни награди

 

 • 1. Дружество на Добрички художници - Добрич
 • 2. Художествена Галерия - Добрич
 • 3. Художествена галерия - Добрич
 • 4. Архитектурно-проектанско бюро „ПРОИС" - арх. Витлеем Чалъков и син
 • 1. Дружество на хореографите гр. Добрич към СБМТД
 • 2. Дружество на Добрички художници - Добрич
 • 3. Представителство на СБХ-Добрич
 • 4. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ

ИЗОБР. ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА

Индивидуални награди

 

 • 1. Пенка Димитрова
 • 2. Христо Илиев
 • 3. Божидар Тонев
 • 4. Божидар Тонев
 • 1. Дружество на Добрички художници - Добрич
 • 2. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 3. Художествена галерия
 • 4. Представителство на СБХ-Добрич

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Колективни награди

 

Няма предложения

 

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Индивидуални награди

 

 

 • 1. Марина Константинова
 • 2. Веселина Малчева
 • 3. Вълчо Казанлиев
 • 4. Сашо Серафимов
 • 1. Драгомил Георгиев, С. Серафимов, Петранка Божкова - членове на УС на Сдружение на писателите - Добрич
 • 2. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 3. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 4. Валентина Добринчева и Илия Вълчев

 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Колективни награди

 

 • 1. Редколегия на в. „Нова добруджанска трибуна"
 • 1. Отдел „Държавен архив" - Добрич

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

Индивидуални награди

 

 • 1. Иван Жечев
 • 2. Петранка Божкова
 • 1. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 2. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Колективни награди

 

 • 1. Технически университет - Варна, Добруджански технологичен колеж - Добрич
 • 2. Технически университет - Варна, Добруджански технологичен колеж - Добрич
 • 3. Съюз на учените в България - Клон Добрич
 • 1. Технически университет - Варна, Добруджански технологичен колеж - Добрич
 • 2. Съюз на учените в България - Клон Добрич

 

 • 3. Технически университет - Варна, Добруджански технологичен колеж - Добрич

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Индивидуални награди

 • 1. Ахил Карамузов
 • 2. Мария Попова
 • 3. Димитър Николов
 • 4. Доц. д-р Добринка Атанасова
 • 5. Доц. д-р Божанка Байчева
 • 6. Петър Петров
 • 1. Съюз на учените в България - Клон Добрич
 • 2. Дружество на художниците-педагози - Добрич
 • 3. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 4. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 5. Юлияна Герасимова
 • 6. Народно читалище „Романо дром-2002 г."

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО

Колективни награди

 

 • 1. Димитрина и Димитър Катранджиеви
 • 1. О М Ц

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛСТВО

Индивидуални награди

 

 • 1. Веселина Малчева

 

 

 • 1. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ

НАГРАДА ЗА МЛАД ТВОРЕЦ

 

 • 1. Велислава Кирилова
 • 2. Радостина Калчева
 • 3. Цанимир Байчев
 • 1. Дружество на хореографите гр. Добрич към СБМТД
 • 2. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 3. ДКТ „Дора Габе"

ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА

 

 • 1. Сашо Серафимов
 • 2. Дружество на художниците „Ателие 13"
 • 3. Дружество на художниците „Ателие 13"
 • 4. Екип, съхранил органа /аудитория/
 • 5. Драгни Драгнев
 • 6. Мариана Попова
 • 7. Доц. д-р Божана Байчева
 • 1. Проф. Светлозар Игов и Марин Георгиев
 • 2. Сдружение на писателите - Добрич
 • 3. Дружество на художниците „Ателие 13"
 • 4. 49-то Дружество на журналистите към СБЖ
 • 5. Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов"
 • 6. Народно читалище „Романо дром-2002 г."
 • 7. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски", Колеж - Добрич

Забележка:   

 • 1. Отдел „Държавен архив" - Добрич при Дирекция „Регионален държавен архив" - Варна предлага извън регламента да бъде награден г-н ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БОНЧЕВ

 

 • 2. Драгомил Георгиев, Петранка Божкова, Александър Белчев и Красимир Бачков - членове на УС на Сдружението на писателите - Добрич - предлагат САШО СЕРАФИМОВ по случай неговата 60-та годишнина и за книгата „Старците умират в края на света"

 

 • 3. През 2013 г. се честват също:

 

- Български камерен оркестър - 45 години

- Духов оркестър - 50 години

- г-жа Соня Хранкова - 85 години и 70 години е свързана с хорово дело в България

Нагоре