Общински съвет за сигурност и управление при кризи при Община град Добрич

Общински съвет за сигурност и управление при кризи
Община град Добрич


Днес 06.01. 2009 г. след проведено заседание на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи е констатирано, че към 18.00 часа всички детски ясли, детски градини и училища имаха газоподаване и работиха нормално, с изключение на ОУ "Христо Смирненски". Очаква се тази вечер Булгартрансгаз да пристъпи към преустановяване газоподаването към Добрич.
Поради това Общинският съвет за сигурност и управление при кризи уведомява гражданите, че са дадени указания на всички социални, здравни и учебни заведения за осигуряване на денонощни дежурства и контрол над отоплителните системи.
Утре 7.01.2009 г. /сряда/ ще работят всички детски ясли на територията на Общината с осигурено отопление на ел. енергия. Детска млечна кухня няма да работи поради липса на природен газ. От детските градини ще работят само заведенията с номера - 10, 27 и кв. "Рилци", поради наличието и възможности за отопление на течно гориво. Останалите детски градини прекратяват работа.
Днес в следобедните часове прекъсна работата на инсталацията в ОУ "Христо Смирненски" и училището преустанови учебни занятия. Единствено в четири от общинските училища - ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов", СОУ "П.Р.Славейков", Спортно училище "Г.С.Раковски" има възможност за отопление на течно гориво и ще продължат да работят. Изготвено е писмо до РИО на МОН за искане за разрешение от Министерство на образованието и науката за преустановяване на учебните занятия на територията на Общината. Здравните заведения в Добрич продължават нормалната си работа като са взети съответни мерки за обслужване на гражданите.
Община Добрич обръща внимание на всички потребители, че при падане температурата на водата в отоплителните инсталации под 5 градуса, трябва да се пристъпи към източването й.

Община Добрич апелира към гражданите при внезапно възникнали проблеми да се обръщат към оперативния дежурен в Община Добрич на телефон: 602 724

Общински съвет за сигурност и управление при кризи ще продължи да информира гражданите за развитието на ситуацията и да дава указания до възстановяване на нормалната обстановка на територията на Община град Добрич.


Общински съвет за сигурност и управление при кризи

 

Нагоре