Проект “Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”

Идентификация  

  Наименование:
 
“Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура”
Номер на проект:  BG161PO001/1.1-01/2007/019
Източник на финансиране: 
 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
Срок на изпълнение: 
 

03 Февруари 2009 г. – 03 ноември 2010 г. 

Статус:   Приключил
Описание 

  Цели: 
 

  Изграждане на ефективна образователна инфраструктура, осигуряваща равен достъп до качествено образование и съвместима с изискванията на населението и европейските политики за балансираното устойчиво развитие.

Описание на проекта:
 
 

Основни дейности:


 

Изработени технически проекти;

Извършено енергийно обследване на сградите;

Упражнен строителен надзор;

Извършени обновителни-ремонтни дейности в 5 училища и 2 детски градини на територията на община Добрич (ХГ "Св. св. Кирил и Методий", СОУ „Св. Климент Охридски", СОУ „П. Р. Славейков", СОУ „Димитър Талев", СУ „Г. С. Раковски", ЦДГ 9, ЦДГ 10);

Доставено специфично оборудване и обзавеждане за нуждите на 5 училища и 2 детски градини на територията на община Добрич

Осигурена информация и публичност

Финансова информация
Обща стойност на проекта:  5 093 349,73 лева
Размер на финансовата помощ: 4 983 274,21 лева
Допълнителен финансов принос на община Добрич:
110 075,52 лева
 
Партньори 
Партньори:  не 
Изпълнители 
Име на фирма/консорциум: Девня Трейд ООД - СОУ „Димитър Талев"

Добруджа Билдинг - Сплендид ООД - СОУ „Св. Климент Охридски"

ЕС ГЕ ХА ЕООД - ЦДГ 10

Костофф ЕООД - СУ „Г. С. Раковски"

Варнастройинженеринг ООД - ЦДГ 9

Весела ООД - ХГ "Св. св. Кирил и Методий"

Рис ООД - СОУ „П. Р. Славейков"
Предмет на договорите:
 

 Строителство

Изцяло обновена и модернизирана образователна инфраструктура в пет училища и две детски градини.

  • Внедрени енергоефективни мерки;
  • Реконструирани вътрешни електро и ВИК инсталации;
  • Ремонтирани покривни конструкции и водоотвеждащи системи;
  • Ремонтирани класни стаи, кабинети, ателиета и сервизни помещения, ремонтирани и физкултурни салони;
  • Ремонтирани занимални, сервизни офиси, занимални за чуждоезиково обучение и площадки за безопасно движение по пътищата.
  • Изградена достъпна архитектурна среда - рампи за инвалиди, вътрешни платформи и адаптирани WC помещения.

Стойност на договорите:
 
3 814 083 лева

  Срокове: 
 

април 2010 г. - април 2015 г.

Гаранционен срок в съответствие с Наредба2/31.072003г.

Име на фирма/консорциум:

ЕТ Школснаб 2001 Антоанета Христова

Кейбъл Тех ООД

Сара 55 ЕООД

Динакорд ЕООД

Офис В ООД

Веги ООД

 Предмет на договорите: Доставка на машини, оборудване и съоръжения за нуждите на СОУ "Климент Охридски", СОУ" П. Р. Славейков", СОУ" Димитър Талев", ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", СОУ "Г. С. Раковски", ЦДГ № 9 и ЦДГ № 10"

Доставка на спортно оборудване и обзавеждане

Доставка на музикални инструменти и свързана с тях техника

Доставка на компютърни конфигурации, периферни устройства и мрежови устройства;

Доставка на цифрови фотоапарати, цифрови камери, телевизори, системи за домашно видео;

Доставка на климатици, перални машини, сушилни, гладачна машина;

Доставка на кухненско оборудване;

Доставка на офис оборудване;

Доставка на Подвижна светофарна уредба и площадки за безопасно движение по пътищата с подвижни пътни знаци.
 Стойност на договорите: 184 458 лева
 Срокове:

 2009-2010

Гаранционен срок съгласто договора

 Име на фирма/консорциум: Лъки 2006 ООД

ЕКСА и енергоспестяващи системи ООД

Кейбъл Тех ООД

 Предмет на договора:

Услуги

· Изработени технически проекти;

· Извършено енергийно обследване на сградите;

· Упражнен строителен надзор

 Стойност на договорите:  110 000 лева
 Срокове:  2009 г.
 Име на фирма/консорциум:  ЕТ Йордан Йорданов
 Предмет на договора:  Услуги по осигуряване на информация и публичност
 Стойност на договора:  10 036 лева
 Срокове:  2009-2011
Пресматериали
Пресконференция: Презентации/публикации 

Встъпителна пресконференция 05.02.2009

Окончателна пресконференция 12.10.2010

презентация

брошура

Други събития:   
 Фотогалерия  

Лице за контакт 

Име и телефон за връзка:  отдел "Икономическо развитие и европейски фондове" + 359 58 600 050

 

Прикачени файлове

Актуално

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

04.06.2020

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по...

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C разкъсана облачност
Нагоре