1. Издаване на скица - извадка за урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)

Необходими документи:

Заявление по образец;

- Документ за собственост;

Срок за извършване на услугата: 7(седем)-дневен.

Цена на услугата:
Скица с формат А4 -20.00 лв.

Скица с формат А3 -30.00 лв.

Скица с формат по-голям от А3 - 40.00 лв.

Бърза услуга - до 3 дни - цената се увеличава 2,5 пъти.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

График за посещенията на децата от IV група през летния период в ЦДГ

25.07.2016

Децата от ІV група , които са заявили желание да посещават детското заведение през летния период ще бъдат разпределени по следния начин за месец АВГУСТ 2016 г .: децата от ЦДГ №9 “Пчеличка“, ЦДГ № 10...

График за посещенията на децата от IV група през летния период в ЦДГ
ВИЖ ДОБРИЧ
29° C Ниска облачност
Нагоре