1. Издаване на скица - извадка за урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)

Необходими документи:

Заявление по образец;

- Документ за собственост;

Срок за извършване на услугата: 7(седем)-дневен.

Цена на услугата:
Скица с формат А4 -20.00 лв.

Скица с формат А3 -30.00 лв.

Скица с формат по-голям от А3 - 40.00 лв.

Бърза услуга - до 3 дни - цената се увеличава 2,5 пъти.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Обръщение на Кмета на Добрич Йордан Йорданов по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

02.12.2016

Уважаеми Госпожи и Господа,     На 3 декември отбеляваме Международния ден на хората с увреждания. Денят е официално обявен през  1992 г. от Генералната асамблея на ООН. Неговата основна цел се изразява в...

Обръщение на Кмета на Добрич Йордан Йорданов по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C Ясно небе
Нагоре