1. Издаване на скица - извадка за урегулиран(и) / (неурегулиран(и) поземлен(и) имот(и)

Необходими документи:

Заявление по образец;

- Документ за собственост;

Срок за извършване на услугата: 7(седем)-дневен.

Цена на услугата:
Скица с формат А4 -20.00 лв.

Скица с формат А3 -30.00 лв.

Скица с формат по-голям от А3 - 40.00 лв.

Бърза услуга - до 3 дни - цената се увеличава 2,5 пъти.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Форум „Нашият будител“

26.10.2016

Младежки център - Добрич организира Форум „Нашият будител“ във връзка с отбелязването на общобългарския празник - Денят на народните будители. Събитието ще се състои във фоайето на Младежки център на 28 октомври от 13:30 часа....

Форум „Нашият будител“
ВИЖ ДОБРИЧ
12.48° C Слаб дъжд
Нагоре