29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 08

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Решения на Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

21.10.2016

Община град Добрич Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката, назначена със Заповед № 1202/13.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич прие следното   РЕШЕНИЕ:...

Решения на Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
8.69° C Ясно небе
Нагоре