29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 08

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Правила за прием в първи клас в основни и средни училища в Община Добрич

17.01.2017

Община Добрич разработи правила за прием на децата в първи клас. Правилата включват девет критерия за класиране на детето, които трябва да са актуални към момента на записване и да са доказани със съответните документи. Правилата са...

Правила за прием в първи клас в основни и средни училища в Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
1° C Слаб снеговалеж
Нагоре