29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 08

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Обръщение на Кмета на Добрич Йордан Йорданов по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания

02.12.2016

Уважаеми Госпожи и Господа,     На 3 декември отбеляваме Международния ден на хората с увреждания. Денят е официално обявен през  1992 г. от Генералната асамблея на ООН. Неговата основна цел се изразява в...

Обръщение на Кмета на Добрич Йордан Йорданов по случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C Ясно небе
Нагоре