29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 08

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Кметът насрочи консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 30.09.2016 г.

26.09.2016

  Изх. рег. № 51-00-11 от 26.09.2016 г.   ДО РЪКОВОДСТВОТО НА   ПАРТИЯ ГЕРБ КОАЛИЦИЯ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПАРТИЯ ДПС КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ –...

Кметът насрочи консултации за съставите на Секционните избирателни комисии за 30.09.2016 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре