ч. г.

29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец


Прикачени файлове

Нагоре