29. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 08

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Ден на отворени врати в Детските градини в Добрич

24.02.2017

Ден на отворените врати във всички детски градини се обявява на 27 и 28 февруари 2017 г. Желаещите да посетят детските заведения могат да го направят в посочените дни от 9. 30  до 11. 30  часа и от 16.00 до 18. 00 часа. Родителите ще...

Ден на отворени врати в Детските градини в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C Мъгла
Нагоре