32. Предоставяне на координати на гранични точки на урегулиран поземлен имот (УПИ)

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Документи за собственост - копие;

- Други;

- Квитанция за платена такса ;

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Цена на услугата:

- Координати, извлечени от цифров модел - 1.50 лв. на точка, но не по-малко от 6.00 лв.

- Координати, извлечени от графичен модел - 4.00 лв./бр.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Прикачени файлове

Актуално

Решения на Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

21.10.2016

Община град Добрич Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката, назначена със Заповед № 1202/13.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич прие следното   РЕШЕНИЕ:...

Решения на Комисията за присъждане на годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
15.11° C Разсеяна облачност
Нагоре