Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 04.03.2021 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение. МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
2 334 130,22  лв.
Обновяване на културна инфраструктура – зала "Нели Божкова" Обновяване на зала "Нели Божкова" - зрителна зала със 120 седящи места и съотвтните прилежащи фоайета, гримьорни, сервизни помещения.  Като напълно нова дейност в сградата, самостоятелния обект на партера на сградатасе преустройва в площи за Детски интерактивен център.  МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
1 631 950,91 лв. 
 

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
1.27° C ясно небе
Нагоре