Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 27.04.2022 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич -  етап II

Предвидената за реконструкция част от канализационната мрежа за битови води по проект за ЕТАП II е с обща дължина L=4466,33m’ канализационни клонове.

ПУДООС

 

2 993 190,21 лв.

 

Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN) Проектът обединява усилията на 3 български общини (град Добрич, Генерал Тошево и Шабла) и двустранен партньор на донора (International Development Norway) с цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, които са адаптирани към моделите на потребление, тенденциите за генериране на отпадъци и новите технологии /решения за оползотворяване/ рециклиране.

Оперативна програма: Опазване на околната среда и климатични промени

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Приоритетна ос: Кръгова икономика и управление на ресурсите

Наименование на процедурата: Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Код на процедурата: BGENVIRONMENT-3.002

528 125,96 лв.

 

 

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
-4.83° C облачно
Нагоре