Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация март 2019

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност

Подкрепа в дома BG05M9OP001-2.040

Проектът предвижда в рамките на 12 месеца да подобри качеството на живот и соц. включване на 158 лица с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2

390 045,06 лв.

Актуално

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение

25.03.2019

Поетият ангажимент за промяна на статута на Военно гробище в програмата за управление на Община Добрич е факт. Със заповед на Зам.-министъра на културата от 21.03.2019 г. Мемориалният комплекс „Военно гробище- музей град...

Мемориалният комплекс „Военно гробище–музей, град Добрич“ е обявен за обект с национално значение
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре