Съобщения по чл.32 от ДОПК до задължени лица по ЗМДТ

Поставени съобщения за периода от 06.02.2020г. до 20.02.2020г.

ЕФТИМ МИЛЕВ БАШЕВ

ЕНЧО ЖЕКОВ СЪБЕВ

ГАЛИН ДОБРЕВ КАРАГЕОРГИЕВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ АТАНАСОВ

ЮКСЕЛ ОСМАН НАСУФ

КАЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

НЕДЕЛЧО ВЪЛКАНОВ СТАМОВ

ОРХАН КАДИР ДЕВРИШ

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ДИМОВ

ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ ДИМОВ

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ РАДЕВ

СЕЗГИН СЕБАЙДИН КАРАНИ

СТЕФАН АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

Поставени съобщения за периода от 07.02.2020г. до 21.02.2020г.

АХМЕД АЛИ ХАСАН

АЛБЕНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

„БЕРИНГ ПЛЮС“ ЕООД

Поставени съобщения за периода от 10.02.2020г. до 24.02.2020г.

АНГЕЛ ДИМИТРОВ САРАНДЕВ

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАН СИМЕОНОВ БОРИСОВ

КЛЕМЕНТИНА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

МАРТИН ТОШКОВ МАРЧЕВ

МИТКО ВЪЛКОВ ПЕТКОВ

НЕДЕЛЧО НЕДЕВ МИТКОВ

НИКОЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

СЕЗГИН ИСМАИЛ САЛИ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДРУМЕВ

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ СТОЯНОВ

ВЕСЕЛИН СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

Поставени съобщения за периода от 11.02.2020г. до 25.02.2020г.

АХМЕД САЛИМ МЕХМЕДАЛИ

 
 
 
 

ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ

КРАСИМИР ВАСКОВ КИРИЛОВ

МАРИЯН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ШЕНОЛ ХЮСЕИНОВ ШУКРИЕВ

СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ АЛЕКОВ

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ПОПОВ

ТАЙБЕ НУРИ ЧОЛ

ТОДОРА ТОДОРОВА НИКОЛОВА

Поставени съобщения за периода от 12.02.2020г. до 26.02.2020г.

АЙШЕ ИСЛЯМ АХМЕД

ДЕСИСАЛВА КРАСИМИРОВА КОЛЕВА

ИБРИЯМ ЯШАР ИБРИЯМ

ИСМАИЛ АХМЕД ШУКРИ

ЖИВКО ИВАНОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯ МИТЕВА ЙОРДАНОВА

ЮСМЕН МЕХМЕД БЕКИР

НЕДЖИВАН АЛИ ХАСАН

НИКОЛАЙ АЛЕКСИЕВ КОЛЕВ

САШО ИВАНОВ ХРИСТОВ

СЕМРА ЮСМЕН ЮСЕИН

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

ТОДОР КИРИЛОВ ДЕВЕТАКОВ

ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

Поставени съобщения за периода от 13.02.2020г. до 27.02.2020г.

ДЕВРИШ ДЕВРИШ МЕХМЕД

 

ГАЛИНА ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

ИВАН ЙОРДАНОВ МИХАЙЛОВ

„КОМЕРС – СПОРТ“ ООД

МЕХМЕД АХМЕД РАМАДАН

МИЛЕНА СТОЯНОВА КЬОЛЕР

ЕТ „МИТКО АНГЕЛОВ РУСЕВ“

„НИК ЕВРО 71“ ЕООД

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ЛОБУТОВ

СЕБАЙДИН АЛИ СЕБАЙДИНОВ

ЮЛИЯНА ДЕМИРЕВА БАШЕВА

ЮЛКЕР ДЖЕВАТ ОСМАН

„ВАКПАК“ ООД

Поставени съобщения за периода от 14.02.2020г. до 28.02.2020г.

„8 8 8“ ЕООД

ЯШАРКА СЕЛИМ АЛИШ

„КАРТОП АУТО“ ЕООД

„КАТЕРИЧКА“ ЕООД

МУКАДЕР ЕШРЕФОВА КЕРИМ

НУРЕЛ ТЕФИКОВ БЕКИРОВ

СЕЗГИН РЕДЖЕБ САЛИ

Актуално

ДНИ „ВЕЧНИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ “, посветени на 3 март – Национален празник на Република България

14.02.2020

              ПРОГРАМА   февруари Място: Регионална библиотека „Дора Габе“, Интерактивна зала „Дяконът“ –...

ДНИ „ВЕЧНИЯТ ПЪТ НА БЪЛГАРИЯ “, посветени на 3 март – Национален празник на Република България
ВИЖ ДОБРИЧ
3.98° C плътна мъгла
Нагоре