Изграждане и основен ремонт на общински пътища

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Изграждане и основен ремонт на общински пътища"

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Локални ремонти на трошенокаменна настилка на компрометирани участъци и ремонт на разрушено асфалтово покритие по общинските пътища

 

Прогнозна стойност без ДДС:

31083 BGN

 

Изисквания за изпълнение на поръчката:

1.Участникът да е изпълнил с отлична организация на работа и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години.

2.Участникът да има на разположение минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ:

-инженер - транспортно строителство - 1 брой

-технически ръководител - 1 брой

-строителни работници - 10 броя

3.Участникът да разполага с минимално техническо оборудване:

-самосвал с товароносимост над 10 тона - 2 броя

-багер товарач- 1 брой

-пътна фреза с ширина 50 см - 1 брой

-фугорезачка за изрязване на асфалтова настилка-1 брой

-компресор - 1 брой

-вибрационна плоча с тегло над 400 кг. - 1 брой

-асфалтополагач с електронно нивелиращо устройство - 1 брой

-самоходен пневматичен валяк с тегло над 10 тона - 1 брой

-бандажен вибрационен валяк с тегло от 6 до 8 тона - 1 брой

4.Участникът да има на разположение собствена или наета материално-техническа база на територията на град Добрич, за престой и гариране на техническото оборудване, и складиране на материалите необходими за изпълнение на поръчката.

5.Участикът да има на разположение собствена или наета асфалтова база или да представи договор за доставка на асфалт.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

1.цена на технологично фрезоване Ц1 - 5 точки

2.цена на механизиран изкоп с натоварване на транспорт Ц2 - 5 точки

3.цена на трошенокаменна настилка Ц3 - 10 точки

4.цена на превоз земни маси Ц4 - 5 точки

5.цена на изкърпване асфалтова настилка /с плътна смес/ Н =4 см,с фрезоване и ръчно полагане Ц5 - 25 точки

6.цена на изкърпване асфалтова настилка/с плътна смес/ Н =5 см, с фрезоване и ръчно полагане Ц6 -25  точки

7.цена на машинно полагане на асфалтобетон/плътна смес/ Ц7 - 25 точки

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 18.07.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес.

Пликът с офертата се представя в Центъра за услуги и информация, в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул.България №12.

Приложения към поканата:

1.Оферта - образец

2.Методика за оценка на офертите

3.Приложение1 - Единични цени на СМР

4.Приложение2 - Стойностни показатели за формиране на единични цени

 

Лице за контакт:

Маргарита Илиева и Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001 /централа/

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
4.01° C тъмни облаци
Нагоре